20220326141712

Trajtimi i ujit

Ne e marrim integritetin dhe fituesin si parim operimi dhe e trajtojmë çdo biznes me kontroll dhe kujdes të rreptë.
 • Karboni i aktivizuar i përdorur për trajtimin e ujit

  Karboni i aktivizuar i përdorur për trajtimin e ujit

  Teknologjia
  Këto seri karbo aktivizimi janë bërë nga qymyri.
  The proceset e karbonit të aktivizuar realizohen duke përdorur një kombinim të hapave të mëposhtëm:
  1.) Karbonizimi: Materiali me përmbajtje karboni pirolizohet në temperatura në intervalin 600–900℃, në mungesë të oksigjenit (zakonisht në atmosferë inerte me gazra si argoni ose azoti).
  2.) Aktivizimi/ Oksidimi: Lënda e parë ose materiali i karbonizuar ekspozohet ndaj atmosferave oksiduese (monoksid karboni, oksigjen ose avull) në temperatura mbi 250℃, zakonisht në intervalin e temperaturës 600-1200 ℃.